Ajoneuvojen sähköjärjestelmät

Ajoneuvojen sähköjärjestelmät noudattavat DIN-normin mukaista esitystapaa. Koska vuosikymmenten aikana stadardit ovat kehittyneet, selvää standardia kaapeliessa käytettyihin värihin ei voi antaa, mutta jokaisessa ajoneuvossa kytekntäkaavio noudattaa yhtenäistä värikirjoa. Uudemmissa ajoneuvoissa on toki otettu käyttöön sekä yksi- että moniväriset johtimet, mutta vanhemmissa ajoneuvoissa yleensä riittää perusvärit, joita käytetään.

lYhenne Väri Lyhenne Väri
bl sininen sw musta
br ruskea vi violetti
el kermanvärinen ws valkoinen
ge keltainen hbl vaalenasinein
gn vihreä hgn vaaleanvihreä
gr harmaa rbr viininpunainen
nf vöritön x punottu johdin
og oranssi y korkeajänite
rs vaalenapunainen z ei johdinta
rt punainen

Johdinstandardit:

Johtimen minimipaksuuden määritämiseen on helppo kaava, joka toimii hyvin autosähköjen jännitteillä:

(Virta ampeereina (A) X Matka metreinä) / 16 = Tarvittu kaapelin paksuus mm2

Toki tarkalla arvolla olevaa johdinta tuskin löytyy, joten valistse suravaksi suurempi koko; 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50mm2, jne.

Liitännät:

Selvemmin standardoituja ovat liitännät, niitäkin toki tullut vuosien vieriessä lisää, mutta koska numeroiti on hierakinen, laajentaminen on helppoa.

DIN 72552 -normin mukaiset liitinmerkinnät

Sytytysjärjestlmät, akku , moottori 59 Vaihtojännite, syöttö, tasasuuntain. Lähtö
1 Matalajännite (sytytyspuola, virranjakaja) 59a Latauskäämi, ulostulo
Virranjakaja, jossa kaksi erillistä virtapiiriä 59b Valokäämi, ulostulo
1a Katkojalaitteelle 1 59c Jarruvalokäämi, ulostulo
1b Katkojalaitteelle 2 61 Latauksen merkkivalo
2 Oikosulkuliitin (magneettosytytys) 63 Generaattorin säädin, säädetty jännite
4 Korkeajännite (sytytyspuola, virranjakaja) 63a Generaattorin säädin, virranrajoitus
Virranjakaja, jossa kaksi erillistä virtapiiriä 64 Transistorisäädin, generaatotrin virranrajoitus, ohjausjohdin
4a Sytytyspuolalta 1, liittimeen 4 71 Äänimerkinantoyksikkö, syöttö
4b Sytytyspuolalta 2, liittimeen 4 Äänimerkinatoyksikkö, ulostulo
7 Perussarjavastus virranjakajalta tai virranjakajaan (ohituskoskettimet) 71a torvet 1 ja 2, matala ääni
15 Kytketty akun positiiviseen napaan, virtalukon ulostulo 71b torvet 1 ja 2, korkea ääni
15a Ulostulo etuvastukselta sytytyspuolalle 72 Hälytyskytkin (Kiertävä vilkkumajakka)
17 Hejkutulpan ja käynnistimenkytkin, käynnistys 75 Radio, tupakansytytin
19 Hejkutulpan ja käynnistimenkytkin,, hehkutus 76 Kaiutin
30 Syöttö suoraan akun plus-navasta 77 Oviventtiilin ohjauspääkytkimet
30a Sarjaan-rinnan – kytkin Syöttö akun 2 positiivisesta navasta 12/24V järjestelmissä Kytkimet
31 Paluu suoraan akkuun, negatiiiviseen napaan tai maadoitukseen 81 Katkaisukoskettimet ja vaihtokoskettimien syöttö
31b Paluu akun negatiiviseen napaan tai maadoitukseen kytkimen tai releen kautta (kytkimellinen maadoitus) Katkaisukoskettmet ja vaihtokoskettimet (katkaisupuoli)
Sähkömoottorit 81a Lähtö, asento 1
32 Paluujohdin * 81b Lähtö, asento 2
33 Päänavanliitäntä * 82 Sulkukoskettimet, syöttö
33a Pysäytys 82a Sulkukoskettimet, lähtö 1
33b Sivuvirtakäämi 82b Sulkukoskettimet, lähtö 2
33f Toinen, pienempi pyörimisnopeus 82z Sulkukoskettimet, syöttö 1
33g Kolmas, pienempi pyörimisnopeus 82y Sulkukoskettimet, syöttö 2
33h Neljäs, pienempi pyörimisnopeus 83 Monitoimikytkin, syöttö
33L Pyörimisnopeus cvastapäivään Monitoimikytkimet
33R Pyörimisnopeus myötäpäivään 83a Lähtö, asento 1
(*Napaisuuden vaihtaminen mahdollista liittimissä 32-33) 83b Lähtö, asento 2
Generaattorit, säädin, käynnistys, valopiirit 83L Lähtö, vasen asento
44 Jänniitteen tasaus generaattorin säätimissä, kun käytetään kahta tai useampaa generaattoria rinnakakkain 83R Lähtö, oikea asento
45 Erillisen käynnistysreleen ulostulo, syöttö käynnistysmoottorissa (päävirta) Releet
Kahden käynnistysmoottorin rinnakkaiskäyttö 84 Virtareleen käämin ulostulo
45a Käynnistysreleen käynnistinvirran ulostulo käynnistimelle 1 Syöttö käynnistimille 1 ja 2 84a Käämin ulostulopää
45b Käynnistysreleen käynnistysvirran ulostulo käynnistimelle 2 84b Ulostulo etuvastukselta sytytyspuolalle
Käynnistyksen ohjaus 85 Sähkömagneettinen toimilaite, ulostulo (käämin ulostulopää, negatiivinen tai maadoitettu)
48 Liitin käynnistinmoottorissa ja käynnistyksentoistoreleessä 86 Sähkömagneettinen toimilaite, syöttö (käämin syöttöpää)
49 Suuntavilkku (pulssigeneraattori), syöttö 86a Sähkömagneettinen toimilaite, syöttö (käämin syöttöpää, tai ensiökäämi)
49a Suuntavilkku (pulssigeneraattori), lähtö 86b Sähkömagneettinen toimilaite, syöttö (käämin väliotto, tai toisiokäämi)
49b Suuntavilkku lähtö, toinen virtapiiri 87 Releen katkaisukoskettimien syöttö tai releen vaihtokoskettimet
49c Suuntavilkku lähtö, kolmas virtapiiri Releen koskettimet katkaisijassa ja vaihtajassa
50 Käynistysmoottori ohjaus (suora) 87a Lähtö 1
50a Käynistysmoottori ohjaus (epäsuora) akunvaihtorele 87b Lähtö 2
50b Käynnistysmoottorin ohjaus, kun kaksi rinnan toimivaa käynnistinmoottoria 87c Lähtö 3
50c Syöttö käynnistinmoottorin 1 käynnistinreleelle, suoraohjaus käynnistysvirralle, kun kaksi rinna toimivaa käynnistinmoottoria 87z Syöttö 1
50d Syöttö käynnistinmoottorin 2 käynnistinreleelle, suoraohjaus käynnistysviraalle, kun kaksi rinnan toimivaa käynnistinmoottoria 87y Syöttö 2
50e Käynnistyksen lukitusrele, syöttö 87x Syöttö 3
50f Käynnistyksen lukitusrele, lähtö 88 Virtapiirin sulkureleen syöttö
50g Käynnistyksen toistosrele, syöttö Releen sulkukoskettimet ja vaihtoreleen sulkupuoli
50h Käynnistyksen toistorele, lähtö 88a Lähtö 1
51 Tasajännite vaihtosähkögeneraattorin tasasuuntaajassa 88b Lähtö 2
51e Tasajännite vaihtosähkögeneraattorin tasasuuntaajassa. Jossa kuristin päiväajoa varten 88c Lähtö 3
52 Rengaspaineen alenemisen osoitein tai muu signaali perävaunusta vetoautoon Releen sulkukoskettimet
53 Lasinpyyhkimen moottori, syöttö (+) 88z Syöttö 1
53a Lasinpyyhin (+), pysäysasento 88y Syöttö 2
53b Lasinpyyhkimen moottori (sivuvirtakäämi) 88x Syöttö 3
53c Sähköisen lasinpesimen pumppu Generrratoori, generaatorin säätimet
53e Lasinpyyhin (jarrukäämi) B+ Akun posittivinen napa
53i Kestomagneetilla ja kolmannella hiiliharjalla varustettu lasinpyyhkimen moottori (suurille nopeuksille) B- Akun negatiivinen napa
54 Jarruvalot D+ Generaatorin positiivinen napa
54g Sähkömagneettisesti toimiva hidastinpaineventtiili perävaunussa D- Generaattorin negatiivinen napa
55 Sumuvalot DF Generaatorin kenttäkäämit
56 Ajovalot DF1 Generaatorin kenttäkäämi 1
56a kaukovalo ja merkkivalo DF2 Generaatorin kenttäkäämi 2
56b Lähivalo Vaihtosähkögeneraatori, jossa on erillinen tasasuuntain
56d Valomerkinannon koskettimet J Positiivinen kerätinkäämi
57 Sivuvalot (mootoripyörä ym.) K Negatiivinen herätinkäämi
57a Pysäköintivalo Mp keskiliitin
57L Pysäköintivalo, vasen U.V.W Vaihtovirtageneraattiri, eri vaiheiden liittimet
57R Pysäköintivalo, oikea Suunnanosoituslaittet
58 Sivuvalo, takavalo, numerokilvenvalo ja kojelaudanvalot C Ensimmäinen merkkivalo
58b Takavalon vaihtokytkin yksiakselisissa traktoreissa CO Vilkkureleestä erossa olevan merkinantovirtapiirin pääliitinnapa
58c Perävaunun pistoke ja pistorasia yksijohtimissa takavaloissa, sulake perävaunussa C2 Toinen merkkivalo
58d Säädettävä mittariston valaistus C3 Kolmas merkkivalo (esim perävaunu toimintaan)
58L Takavalo ja sivuvalot, vasen L Suuntavalo, vasen
58R Takavalo ja sivuvalot, oikea, numerokilvenvalo R Suuntavalo oikea

Muunnosluoettelo vanhoista uusiin liilinmerkintöihin DIN 72552 -normin mukaisesti

Vanha Uusi Vanha Uusi Vanha Uusi
1 1, 53 (pyyhin), 53e 51 51, 59, B+ K2 C2
2 2, 53e 51 59 K3 C2, C3
3 53, 53b (Pyyhin) 51 a 59 K4 C3
4 4, 53a, 53b (Pyyhin) 51 B+ B+ L54 L (54)
15 15, 49 (Suuntavalo) 54 54, 53a, 549 L54b Lb
15+ 49 54/15 15 N 55
15/54 15, 49, 54 54d 53 (pyyhin) P C 57a
16 15a, 15 54e 33b, 53b (Pyyhin) PL 57 L
30 30, 33 (Moottori) 54 L 49a PR 57 R
30/51 30, 87, 88 (Rele) 58 58, 58L, 58R R R, 75
30f 45 58b 58b, 58d R 54 R, (R 54)
30h 45, 45a 59 59a R 54b Rb
30h I 45a 85d 31b (Hälytyskytkin) S 49a, 53 (Pyyhin)
30h II 45b B+ 30 B+ S4 49a, 53 (Pyyhin)
30 L 33L (Moottori) B+ 51 B+ SBL (L 54)
30 R 33R (Moottori) D+/61 D+ SRB (R 54)
31 31, 31c, 32 (Moottori) D-/61 D- VL L
31 a 31a, 31c H 71 VR R
31 B- B- HL L (L54 b) + 15, 49 (suuntavalo)
50 50, 50b, 50f, 50h HR R (R54b 3, 53a (Pyyhin)
50a 50, 50a, 50e, 50g K C ?2 53a
50b 50d KO C0 ?15 49
50k 50d K1 C, C2 1 (Sytytyspuola), 31
50 II 50c

Poikkipinta-ala muunnostaulukkko

Poikkipinta-ala mm2 Halkaisija mm
0.5 0.8
0.75 0.98
1 1.13
1.5 1.38
2.5 1.78
4 2.26
6 2.76
10 3.57
16 4.51
25 5.64
35 6.68
50 7.98
70 9.44

Tekniikan kanssa touhuamista. Välillä tiellä, välillä tallissa.